Kom och fira staden Lördag 27 maj >
Upptäck Bollnäs besök vår turistwebb >
Kommunen söker nya medarbetare till lediga tjänster >
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >


Boendet öppnade den 18 januari 2016. Där finns sju boendeplatser för asylsökande pojkar och pojkar med uppehållstillstånd. Personalgruppen består av sju integrationshandledare vars huvudsakliga uppgift är att stödja de ungas utveckling och i samarbete med bl.a. socialtjänst, skola och föreningsliv samt inte minst ungdomarnas gode män/Särskilt förordnade vårdnadshavare. boendet leds av en föreståndare

Kontakt:

Föreståndare:
Anna Axberg telefon: 072-543 97 92
E-post: anna.axberg@bollnas.se

Integrationshandledare telefon: 073- 064 67 92

Enhetschef: Håkan Roos
Mobil: 073-275 28 41
E-post: hakan.roos@bollnas.se

Att vara flyktingguide/språkvänsprakvan pratbubbla
Genom att bli flyktingguide/språkvän har du möjlighet att hjälpa en nyanländ flykting i Bollnäs att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny kultur.

Att få en flyktingguide/språkvän möjliggör kontakten med svenskar och det svenska samhället, samt ökar kunskapen om svenska traditioner, den svenska kulturen och språket.

Din insats hjälper nyanlända att komma in snabbare in i samhället.

Vem kan bli en flyktingguide/språkvän?
Du behöver inga speciella förkunskaper för att bli flyktingguide/språkvän, bara du är intresserad av att träffa människor från andra kulturer i ett ömsesidigt utbyte. Och att du vill hjälpa nyanlända att träna svenska och lära dem om det svenska samhället.

Alla kan bli flyktingguide/språkvän, såväl unga som äldre personer. Det kan vara en person, ett kompisgäng eller en familj.

Vem kan få en flyktingguide/språkvän?
Du som är nyanländ flykting med beviljat uppehållstillstånd och omfattas av det kommunala flyktingmottagandet.

Informationsmaterial

Kontakt:
Lars-Erik Persson
Tel: 073-054 05 77
E-post: lars-erik.persson@bollnas.se

 

Här kan du anmäla dig att bli språkvän/flyktingguide.

För att vi ska kunna göra en så bra matchning som möjligt ber vi dig att fylla i så många uppgifter som möjligt. När du fyllt i de uppgifter du vill ange klickar du på knappen Skicka anmälan längst ner.

I och med det samtycker du att vi registrerar dina personuppgifter som du angivit i detta formulär.

Här kan du läsa mer om personuppgiftslagen.


När du är ny i Sverige finns det några saker du måste tänka på. Du behöver folkbokföra dig hos Skatteverket, du ska också skriva in dig hos Försäkringskassan för att kunna ta del av det sociala trygghetssystemet i Sverige.

Folkbokföring
Alla som bor i Sverige blir folkbokförda. Där registreras uppgifter om vilka som bor i Sverige och var de bor.

Många rättigheter och skyldigheter som du har är beroende av

  • att du är folkbokförd och
  • var du är folkbokförd.

Rätten till barnbidrag och bostadsbidrag är beroende av att du är folkbokförd. Var du ska betala din skatt och rösta beror också på var du är folkbokförd

Flyktingverksamheten arbetar med kommunens mottagande av flyktingar som beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

Flyktingverksamheten arbetar även med den av kommunfullmäktige antagna integrationsstrategin vilket bl.a. innebär att i samarbete med kommunens övriga förvaltningar och bolag utveckla mottagandet och integreringen av nyanlända invandrare i Bollnäs kommun. Även andra aktörer i samhället, företag och myndigheter, förenings liv m.fl. ska stimuleras till att samverka för att få till stånd utveckling av sin egen verksamhet och samhällets genom ett aktivt integrationsarbete.

Integrationsstrategi


 Ansökan om medel för Insatser och samverkan som stärker integration i kommunen

Bollnäs kommun har en tillsvidareöverenskommelse med staten genom Länsstyrelsen om mottagning av flyktingar och andra skyddsbehövande.

Ny förordning fr o m 160301 (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Migrationsverket ska beräkna hur många nyanlända som har behov av bosättning i en kommun under det kommande kalenderåret (mottagandebehov). Migrationsverket ska göra en ny beräkning av mottagandebehovet när det finns skäl för det.

Länsstyrelsen ska på grundval av länstalen besluta om fördelningen mellan kommuner inom länet av antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar under ett visst kalenderår (kommuntal). Kommuntalen ska beslutas i förväg för ett kalenderår i taget.

Anvisning sker genom Migrationsverket.

Flyktingmottagningens huvuduppgift är att svara för det kommunala flyktingmottagandet.

Flyktingmottagande mellan 2016-07-20 - 2019-07-19
Du som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige som flykting eller alternativt skyddsbehövande efter den 20 juli 2016, samt är folkbokförd i Bollnäs kommun, omfattas av den nya lagen om etableringsinsatser.

Ett uppehållstillstånd som beviljas en flykting eller en alternativt skyddsbehövande enligt 5 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) ska, i stället vara tidsbegränsat.

Om utlänningen är flykting ska uppehållstillståndet gälla i tre år. 
Om utlänningen är alternativt skyddsbehövande ska uppehållstillståndet gälla i tretton månader. Från och med den 1 december 2010 är det Arbetsförmedlingen som har det samordnade ansvaret för etableringsinsatser av nyanlända invandrare och det är Försäkringskassan som betalar ut etableringsersättning.

Öppettider
Måndag till fredag: 08.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Drop in
Tisdagar och torsdagar: 13.00-15.00
 

Kontakter

Dino Hadzizulfic
Enhetschef
tfn: 0278-255 06
e-post: dino.hadzizulfic@bollnas.se

Elsa Matteoni
Flyktinghandläggare
Tfn: 0278- 256 99
Mob: 073-274 84 63
e-post: elsa.matteoni@bollnas.se

Temesghen Hagos Kibrom
Befattning: Flyktingassistent
Tel: 072-502 44 86
e-post: temesghen.hagos.kibrom@bollnas.se

Amal Zakaria
Flyktingassistent
tfn:070-327 55 63
e-post: amal.zakaria@bollnas.se

Josefin Einarsson
Flyktinghandläggare
tfn: 072-550 15 68
e-post: josefin.einarsson@bollnas.seBesöksadress
Flyktingmottagningen
Östra Stationsgatan 15
821 42 Bollnäs

Bollnäs 75 år
Hjälp till barn och unga
Ny i Sverige

Mitt Bollnäs

Mitt Bollnäs - Joel Groth

Väder i Bollnäs

klart.se