Hur vill du att Bollnäs ska se ut? Vi vill ha din åsikt!

Val av skola för läsåret 2017-2018 är nu klart och för att se vilken skola ni blivit placerade på loggar du in på Skolplatsen.

E-postutskick har gjorts till alla som valt skola i Skolplatsen, med uppmaning om att logga in i Skolplatsen för att se vilken skola man blivit placerad på. Om du har valt via Skolplatsen men inte fått något e-postutskick behöver du logga in och uppdatera din kontaktinformation. 

 

På denna sida finner du information om Skolplatsen.

Anslagstavla
Ny i Sverige
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se