Kom och fira staden Lördag 27 maj >
Upptäck Bollnäs besök vår turistwebb >
Kommunen söker nya medarbetare till lediga tjänster >
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >

SCB publicerar definitiva befolkningsuppgifter i mitten av maj. Här nedan följer de preliminära befolkningsuppgifterna för första kvartalet 2017.

Invånarantalet har under första kvartalet minskat med 65 personer. Första kvartalet i fjol ökade invånarantalet med 100 personer.

• Antalet födda är 67 och det är i nivå med de senaste åren.
• Antalet döda är 112 och det är fler än beräknat utifrån invånarnas åldersstruktur och förväntade medellivslängd. 
• Antalet inflyttade är 279 och det är färre än de senaste åren.
• Antalet utflyttade är 299 och det är fler än de senaste åren.

• Efter att det under tre år varit en kontinuerlig ökning av invånarantalet, ser det nu ut som att den trenden är bruten.

Antalet inflyttande är färre än de senaste åren, men i ett längre perspektiv är inflyttningen fortfarande på en ganska hög nivå.

Antalet utflyttade är fler än tidigare, men det är också något som kunde förutses eftersom kommunen haft en hög inflyttning under de senaste åren.

Av de som flyttar ut har en stor andel varit inflyttare samma år eller åren innan. Av de som flyttade ut 2016 hade ca 54% flyttat in under 2014-2016. För 2014 och 2015 är motsvarande andelar ca 45%.

Utifrån första kvartalets förändring är det svårt att göra en prognos för helåret.

I bifogad fil finns en prognos med antagandet att flyttnettot under resten av året stabiliseras på en nivå som gällde innan de tre senaste årens ökningar av invånarantalet. Men den prognosen är som sagt mycket osäker.

Preliminära befolkningsuppgifter 1:a kvartalet 2017

Clas Olsson
Ekonomikontoret
0278-251 43

Hjälp till barn och unga
Ny i Sverige

Mitt Bollnäs

Mitt Bollnäs - Joel Groth

Väder i Bollnäs

klart.se