Inför skolvalet läsåret 2018/19 mer information hittar du här >
Upptäck Bollnäs besök vår turistwebb >
Kulturkvarteret ger dig upplevelser besök vår evenemangskalender >
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >
Kommunen söker nya medarbetare till lediga tjänster >

Bollnäs kommun söker en hyresgäst som vill driva Långnäsparken.

Långnäsparken terassen

Bollnäs kommun har en vision att år 2030 vara en blomstrande bostadsort och attraktiv besöksort med rikt natur- och kulturliv. I utvecklingen av staden Bollnäs är Långnäs ett viktigt område för stadsnära rekreation för alla. Vi söker därför en aktör som är driven och vill utveckla Bollnäs tillsammans med oss.

Villkor för hyresförhållandet
Tillhörande byggnader och markområde hyrs ut i nu befintligt skick. Några beslut från kommunen för ny-, till- eller ombyggnad finns inte i dagsläget. Eventuella anpassningar inom befintligt område/byggnader som hyresgäst önskar bekostas av hyresgästen. Bollnäs kommun står för långsiktigt planerat underhåll och försäkring av byggnader. Övriga kostnader för skötsel, drift och underhåll står hyresgästen för. Hyrestiden är fem år med start i februari 2018.

pdfHyreskontrakt.pdf66.15 KB
pdfBilaga1_till_hyreskontrakt_avseende_Långnäsparken_i_Bollnäs.pdf72.89 KB
pdfBilaga2_Indexklausul.pdf103.21 KB
pdfBilaga3_Gränsdragningslista_för_restauranglokal.pdf182.32 KB
pdfBilaga4_Karta.pdf248.87 KB

Villkor för anbudsgivning
Anbud skall innehålla:
- Anbudsgivare med organisationsnummer och kontaktuppgifter.
- Hyra i fast form i kronor per kalenderår och avse hyra enligt de villkor som redovisas i bifogat hyresavtal. Hyran är fri från mervärdesskatt.
- Information om eventuell tidigare erfarenhet inom restaurang- och nöjesverksamhet eller liknande.
- Eventuella planer för utveckling av verksamheten.

Anbud skall lämnas senast 2017-11-10 till:
Bollnäs kommun
Teknik-, service-, och fritidsförvaltningen
Petter Bäckebjörk
821 80 Bollnäs

Märk kuvertet med ”Anbud hyra Långnäsparken”.
Fri prövningsrätt förbehålles.

Visning
Visning av området och dess byggnader kommer att ske vid två tillfällen:
Torsdag 2017-10-26 klockan 13.00
Tisdag 2017-10-31 klockan 10.00
OBS. Anmälan krävs för visningen till nedanstående kontaktperson via mail.

Kontaktperson
Fastighetsförvaltare Petter Bäckebjörk, telefon 0278-256 28 alt. petter.backebjork@bollnas.se

Långnäsparken

Långnäsparken terassen

Långnäsparken

Hjälp till barn och unga
Ny i Sverige

Mitt Bollnäs

Mitt Bollnäs - Helene Åkerström-Hartman

Väder i Bollnäs

klart.se