Upptäck Bollnäs besök vår turistwebb >
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >
Kommunen söker nya medarbetare till lediga tjänster >

Bollnäs kommun söker en hyresgäst som vill driva Långnäsparken. 
Kommunen har under hösten annonserat efter ny hyresgäst för att driva Långnäsparken. Teknik– och fritidsnämnden har tagit beslutet att annonsera ytterligare en tid. I samband med ytterligare en annonseringsperiod lämnar kommunen öppet för intressenter att själva lämna in förslag om hyreslängd och alternativ hyressättning. Intressenter har fram till den 18 januari att lämna anbud.

Långnäsparken terassen

Anbudsförfrågan på hyra av Långnäsparken
Bollnäs kommun har en vision att år 2030 vara en blomstrande bostadsort och attraktiv besöksort med rikt natur- och kulturliv. I utvecklingen av staden Bollnäs är Långnäs ett viktigt område för stadsnära rekreation för alla. Vi söker därför en aktör som är driven och vill utveckla Bollnäs tillsammans med oss.

Villkor för hyresförhållandet
Tillhörande byggnader och markområde hyrs ut i nu befintligt skick. Några beslut från kommunen för ny-, till- eller ombyggnad finns inte i dagsläget. Eventuella anpassningar inom befintligt område/byggnader som hyresgäst önskar bekostas av hyresgästen. Bollnäs kommun står för långsiktigt planerat underhåll och försäkring av byggnader. Övriga kostnader för skötsel, drift och underhåll står hyresgästen för. Hyrestiden gäller från 2018-03-01. Önskad hyrestid ska framgå i anbudet. Hyrestiden kan i anbudet sättas till mellan 2-5 år. Uppsägningstid/förlängningstid gäller enligt hyresavtal. Hyresbeloppet ska anges i anbudet. Möjlighet finns till alternativ hyressättning, till exempel trappstegshyra.

pdfHyreskontrakt.pdf164.58 KB
pdfBilaga1_till_hyreskontrakt_avseende_Långnäsparken_i_Bollnäs.pdf72.89 KB
pdfBilaga2_Indexklausul.pdf103.21 KB
pdfBilaga3_Gränsdragningslista_för_restauranglokal.pdf182.32 KB
pdfBilaga4_Karta.pdf248.87 KB

Villkor för anbudsgivning
Anbud skall innehålla:
- Anbudsgivare med organisationsnummer och kontaktuppgifter.
- Hyra i fast form i kronor per kalenderår och avse hyra enligt de villkor som redovisas i bifogat hyresavtal. Hyran är fri från mervärdesskatt.
- Hyrestid i hela antal år.
- Information om eventuell tidigare erfarenhet inom restaurang- och nöjesverksamhet eller liknande.
- Eventuella planer för utveckling av verksamheten.

Anbud skall lämnas senast 2018-01-18 till:
Bollnäs kommun
Teknik-, service-, och fritidsförvaltningen
Petter Bäckebjörk
821 80 Bollnäs

Märk kuvertet med ”Anbud hyra Långnäsparken”.
Fri prövningsrätt förbehålles.

Visning
Kontakta nedanstående kontaktperson för visning av området och dess byggnader.

Kontaktperson
Fastighetsförvaltare Petter Bäckebjörk, telefon 0278-256 28 alt. petter.backebjork@bollnas.se

Långnäsparken

Långnäsparken terassen

Långnäsparken

Anslagstavla
Ny i Sverige
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se