Inför skolvalet läsåret 2018/19 mer information hittar du här >
Upptäck Bollnäs besök vår turistwebb >
Kulturkvarteret ger dig upplevelser besök vår evenemangskalender >
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >
Kommunen söker nya medarbetare till lediga tjänster >

Teknik-, service- och fritidsförvaltningens gatuenhet genomför, för andra året, en enkät för att stämma av hur du som trafikant upplever framkomligheten på kommunens gator och vägar. Ett av teknik- och fritidsnämndens mål är att kommunens gator och vägar ska ha god framkomlighet. 

Vi hoppas att så många som möjligt tar tillfället i akt att besvara enkäten. Ju fler svar som inkommer, desto större hjälpmedel för oss på gatuenheten att kunna förbättra och planera vår verksamhet. I enkäten lämnas även möjlighet till egna kommentarer.

Tänk på att riksvägarna 83 och 50 inte är kommunens vägar utan tillhör Trafikverket. Trafikverket ansvarar även för Poolgatan och Stationsgatan i Kilafors samt Bondegatan och Galvvägen i Arbrå. Enskilda vägar ägs inte heller av kommunen.

Enkäten finns tillgänglig på Bollnäs kommuns webbplats till och med sista november. Den endast någon enstaka minut att fylla i. Enkäten kan även besvaras via pappersformulär som finns i stadshusets reception.

Länk till enkäten

Teknik-, service- och fritidsförvaltningen

Urban Kling, gatuchef 

Hjälp till barn och unga
Ny i Sverige

Mitt Bollnäs

Mitt Bollnäs - Helene Åkerström-Hartman

Väder i Bollnäs

klart.se