Inför skolvalet läsåret 2018/19 mer information hittar du här >
Upptäck Bollnäs besök vår turistwebb >
Kulturkvarteret ger dig upplevelser besök vår evenemangskalender >
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >
Kommunen söker nya medarbetare till lediga tjänster >

Vi har skapat en mötesplats där företagare, politiker och tjänstemän tillsammans kan föra samtal om frågor som rör dig, ditt företag och kommunens utveckling. En gång i månaden arrangeras företagarcafé i Stadshuset med start 23 november.

puff webb 587 foretagarcafe

Du som företagare får ny kunskap, framföra dina åsikter, ställa frågor, nätverka, kanske till och med hitta nya samarbetspartners och kunder. Samtidigt får vi veta vad du som företagare har för behov, nu och i framtiden. Varje månad får du träffa engagerande och intressanta föredragshållare som pratar om viktiga frågor som rör kommunens utveckling och dig som driver företag. Exempelvis tillgång till kompetens, funktionella och utbyggda tele- och IT-nät, infrastruktur med fokus på vägnät och tågkommunikation, upphandlingar och så vidare.

Tillsammans kan vi föra kommunen och näringslivet framåt med ett bättre företagsklimat som resultat.

Plats: Bollnäs stadshus
Tider: Dropp in mellan 16:00 – 19:00
Förtäring: Vi bjuder på fika!
Föredrag: 15-20 minuter per tillfälle med start cirka klockan 17:00. 

Mer information och aktuellt tema för kvällen hittar du på www.bollnas.se/foretagare

Välkommen!

Hjälp till barn och unga
Ny i Sverige

Mitt Bollnäs

Mitt Bollnäs - Helene Åkerström-Hartman

Väder i Bollnäs

klart.se