Hur vill du att Bollnäs ska se ut? Vi vill ha din åsikt!

Länsstyrelsen i Gävleborg har i samråd med länets räddningstjänster fattat beslut om att införa generellt eldningsförbud utomhus from torsdag den 12 juli kl. 10.00 och tillsvidare, dock längst till och med den 31 augusti 2018.

Eldningsförbudet avser all eldning utomhus, och omfattar uppgörande av eld och grillning på mark. Eldningsförbudet omfattar även eldning vid särskilt iordningsställda grillplatser (på allmän plats). Eldningsförbudet omfattar inte grillning på egen tomt. Tänk dock på att vara extremt försiktig även när ni grillar hemma. Gnistor kan flyga iväg långt, och var noga med att inte tömma ut kolen utan att vara säker på att den har slocknat helt.

Anslagstavla
Ny i Sverige
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se