akc smabilder2016

Aktivitetscentrum, Bollnäs, är ett samarbetsprojekt mellan Arbetsmarknadsenheten, AME, Bollnäs kommun, Hälsinglands utbildningsförbund och  Arbetsförmedlingen, Södra Hälsingland. Målgruppen är personer som omfattas av Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända flyktingar.

Projektägare: Arbetsmarknadsenheten, Bollnäs kommun.

Verksamheten bedrivs via olika aktiviteter och sker i kombination med Svenska för invandrare, SFI, alternativt på heltid utifrån syftet med den arbetsmarknadsinsats som af anvisar. Insatserna sker med utgångspunkt från individens behov.

Projektet är en arbetsmarknadsinsats i Bollnäs kommuns Integrationsstrategi.

Informationsmaterial:
Här kan du ladda hem vår broschyr för utskrift
Hitta till oss (karta, pdf)

Externa länkar:
Arbetsförmedlingen
Komvux/SFI

 

Enhetschef
Åsa Brolin
Långgatan 26
821 43 Bollnäs
tfn: 0278- 257 50
mob: 072-529 75 75
E-post: asa.brolin@bollnas.se

Handledare
Torkel Fäst
Tfn: 070-206 16 33
E-post: torkel.fast@bollnas.se

Handledare
Kent Johansson
Tfn: 072-589 57 01
E-post: kent.johansson@bollnas.se

Coach
Anette Bergh

Tfn: 0278-257 42
Mob: 070-235 90 33
E-post: anette.bergh@bollnas.se

Coach
Lena Norling
Tfn: 070-327 55 07
E-post: lena.norling@bollnas.se

Coach
Erik Nygren
Mob: 070-327 55 10
E-post: erik.nygren@bollnas.se

Sfi-koordinatorer
Marzavan Arafat
Torsbergsgatan 10
821 31 Bollnäs

 

Enhetschef
Åsa Brolin

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
072-529 75 75