Här nedan ser du konserter/arrangemang som Kulturskolan antingen står som arrangör för eller där våra elever/lärare medverkar. Kalendariet uppdateras kontinuerligt.


 Program våren 2017

 2017-03-22 Musikcafé - blandat Peter Stormaresalen kl. 18.30
 2017-04-05 Krysskonsert/musikcafé - stråk Peter Stormaresalen kl. 18.30
 2017-05-10 Rockcafé Peter Stormaresalen kl. 18.30
 2017-05-23 Vårkonsert Stora scenen kl. 18.30