Drop – in
Anhörigstöd i Bollnäs erbjuder dig som vårdar en närstående möjlighet till egen tid. Din närstående får tillbringa en stund med trevlig social samvaro hos oss. Ingen föranmälan behövs."Drop in" är öppet tisdagar kl 13:00-16:00. Adressen är Våggatan 11.

 

Anhöriggrupp
Du som är anhörig till person som lider av psykisk ohälsa är välkommen till anhöriggrupp måndag 23 januari 18:00 i anhörigstödets lokaler på Våggatan 11 i Bollnäs. På träffen informerar anhörigkonsulent Karin Dagh om NSPH:s rapport: "Vem hjälper dem som hjälper? ". För mer information , kontakta anhörigkonsulent Karin Dagh 0278-257 16 eller anhörigstödjare Inger Ekholm 0278-257 15.

 

Anhöriggrupp 

Du som är anhörig till barn/ungdom med NPF-diagnos eller intellektuell funktionsnedsättning. Skulle du vilja träffa andra anhöriga i samma situation i en samtalsgrupp?
Välkommen till träffar hos anhörigstödet på Våggatan 11, i Bollnäs så berättar vi mer om vår verksamhet samt får höra vad ni har för önskemål. 


Nästa träff blir Måndag den 30 januari kl 18.00

Ring oss gärna! 0278-257 15

Anhörigstödjare Eva-Marie, Eva och Inger

 

 

Anhöriggrupp
Har du en närstående – barn, syskon, förälder, eller någon annan i din omgivning med ätstörning?
Varmt välkommen att delta i en anhöriggrupp på Våggatan 11 i Bollnäs

Ring oss gärna! 0278-257 15
Anhörigstödjare Eva-Marie, Eva och Inger

 

 

Anhöriggrupp
Har du någon närstående med någon form av demenssjukdom?
Varmt välkommen att delta i en anhöriggrupp på Våggatan 11 i Bollnäs.Det finns grupper både dag- och kvällstid

Ring oss gärna! 0278-257 15 


Anhöriggrupp
Har du någon närstående med någon form av hjärt/kärlsjukdom?
Varmt välkommen att delta i en anhöriggrupp på Våggatan 11 i Bollnäs.Det finns grupper både dag- och kvällstid

Ring oss gärna! 0278-257 15

 

Vill du att vi kontaktar dig? Klicka på länken och fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt med dig: Kontakt