Drop – in
Anhörigstöd i Bollnäs erbjuder dig som vårdar en närstående möjlighet till egen tid. Din närstående får tillbringa en stund med trevlig social samvaro hos oss. Ingen föranmälan behövs."Drop in" är öppet tisdagar kl 13:00-16:00. Adressen är Våggatan 11.

 

Anhöriggrupp
Har du någon närstående med någon form av demenssjukdom? 
Varmt välkommen att delta i en anhöriggrupp på Våggatan 11 i Bollnäs.
Möjlighet till avlösning finns.För mer information, ring 0278-257 15
Anhörigstödjare Åsa Svärd

 

Anhöriggrupp
Har du någon närstående med någon form av demenssjukdom? 
Varmt välkommen att delta i en anhöriggrupp på Våggatan 11 i Bollnäs.
För mer information, ring 0278-257 15
Anhörigstödjare Marie Eriksson och Eva Sköld

 

Anhöriggrupp
Du som är anhörig till barn/ungdom med NPF-diagnos eller intellektuell funktionsnedsättning. Skulle du vilja träffa andra anhöriga i samma situation i en samtalsgrupp?
Välkommen till träffar hos anhörigstödet på Våggatan 11, i Bollnäs. Nästa träff är torsdag 23 februari 18:00. Mats Hedberg från Kilaforsskolan deltar.

Ring oss gärna! 0278-257 15

Anhörigstödjare Eva-Marie, Eva och Inger

 

 

Anhöriggrupp
Har du en närstående – barn, syskon, förälder, eller någon annan i din omgivning med ätstörning?
Varmt välkommen att delta i en anhöriggrupp på Våggatan 11 i Bollnäs

Ring oss gärna! 0278-257 15
Anhörigstödjare Eva-Marie, Eva och Inger

 


Anhöriggrupp
Har du någon närstående med någon form av hjärt/kärlsjukdom?
Varmt välkommen att delta i en anhöriggrupp på Våggatan 11 i Bollnäs.Det finns grupper både dag- och kvällstid

Ring oss gärna! 0278-257 15

 

Vill du att vi kontaktar dig? Klicka på länken och fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt med dig: Kontakt