Drop – in
Anhörigstöd i Bollnäs erbjuder dig som vårdar en närstående möjlighet till egen tid att göra det du vill/behöver. Vi som i vanliga fall arbetar i dagverksamheten på anhörigstödet finns tillgängliga 13:00 -16:00 här på Våggatan 11 dessa onsdagar under hösten: 25 oktober, 1 november, 8 november, 22 november, 6 december, 13 december och 20 december. Din närstående får tillbringa en stund med trevlig social samvaro hos oss. Ingen föranmälan behövs. Varmt välkommen!

 

Anhöriggrupp
Du som är anhörig till barn/ungdom med NPF-diagnos eller intellektuell funktionsnedsättning. Skulle du vilja träffa andra anhöriga i samma situation i en samtalsgrupp? 
Välkommen till träffar hos anhörigstödet på Våggatan 11, i Bollnäs. Nästa träff är torsdag 19 oktober 18,00.

Ring oss gärna! 0278-257 15

Anhörigstödjare Eva-Marie, Eva och Inger

 

Välkommen till informationstillfälle om olika demenssjukdomar.
Vad innebär det att ha demenssjukdom?
Hur påverkas hjärnan?
Vilka symtom kan uppstå?
Hur kommunicerar vi med och hur bemöter vi personer med demenssjukdom?

Tisdagen den 7 november 18,00-20,30
Anhörigstödets lokaler på Våggatan 11 i Bollnäs

Marianne Sundström            Åsa Svärd
Demenssjuksköterska           Silviasyster/anhörigkonsulent

 

 

Anhöriggrupp
Har du en närstående – barn, syskon, förälder, eller någon annan i din omgivning med ätstörning?
Varmt välkommen att delta i en anhöriggrupp på Våggatan 11 i Bollnäs

Ring oss gärna! 0278-257 15
Anhörigstödjare Eva-Marie, Eva och Inger

 


Anhöriggrupp
Har du någon närstående med någon form av hjärt/kärlsjukdom?
Varmt välkommen att delta i en anhöriggrupp på Våggatan 11 i Bollnäs. Det finns grupper både dag- och kvällstid

Ring oss gärna! 0278-257 15

 

Vill du att vi kontaktar dig? Klicka på länken och fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt med dig: Kontakt