Anhöriggrupp
Du som är anhörig till barn/ungdom med NPF-diagnos eller intellektuell funktionsnedsättning - skulle du vilja träffa andra anhöriga i samma situation?
Varmt välkommen att delta i en anhöriggrupp i anhörigstödets lokaler på Våggatan 11 i Bollnäs.

Ring oss gärna! 0278-257 15

Anhörigstödjare Eva-Marie, Eva och Inger

 

Musikcafé
Anhörigstödet i Bollnäs kommun bjuder in till musikcafé. Kom och sjung, eller bara lyssna. Vi har en trevlig stund med sånger, kaffe och dopp. Information om vad vi kan erbjuda anhöriga för stöd och hjälp kommer att finnas tillgängligt. Onsdag 30 maj. Tiden är 13:30-15:00. Varmt välkomna! pdfMusikcafé

 

Anhöriggrupp
Har du en närstående – barn, syskon, förälder, eller någon annan i din omgivning med ätstörning?
Varmt välkommen att delta i en anhöriggrupp på Våggatan 11 i Bollnäs

Ring oss gärna! 0278-257 15
Anhörigstödjare Eva-Marie, Eva och Inger

 


Anhöriggrupp
Har du någon närstående med någon form av hjärt/kärlsjukdom?
Varmt välkommen att delta i en anhöriggrupp på Våggatan 11 i Bollnäs. Det finns grupper både dag- och kvällstid

Ring oss gärna! 0278-257 15

 

Vill du att vi kontaktar dig? Klicka på länken och fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt med dig: Kontakt