miljohalsa

Vill du börja kompostera ditt matavfall eller ska du installera en värmepump? Här kan du hitta e-tjänster och blanketter som hjälper dig att enklare utföra dina ärenden inom områdena miljö och energi.

 

Problem att öppna pdf-blankett?
» Om du inte har Adobe Reader, ladda hem det här
» Använder du Google Chrome, högerklicka på blanketten och välj "spara länk som".
» Öppna sedan blanketten från den mapp du sparade den i.
» Använder du Internet Explorer, gör som ovan men välj "spara mål som"

Blankett E-tjänst  Blankett
Förskola, skola, gymnasium, fritidshem etcetera, Anmälan om   pdf blanketter Blankett
Kompostering av matavfall, eget omhändertagande av latrin, urin samt slam
från slamavskiljare
  pdf blanketter Blankett
Befrielse från sophämtning, Ansökan om dispens (§ 33)   pdf blanketter Blankett
Hygienisk yrkesmässig behandling, bassängbad, Anmälan av verksamhet med mera   pdf blanketter Blankett
Livsmedelsanläggning, Anmälan om registrering av   pdf blanketter Blankett
Matförgiftning, anmälan om misstänkt key etjanster E-tjänst  
Petroleumprodukter, Anmälan om cistern för   pdf blanketter Blankett
Solarieverksamhet, Anmälan om   pdf blanketter Blankett