smabilder cafealir

Café Alir drivs av Arbetsmarknadsenheten i samarbete med Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland. Caféet finns på Alirskolan som är en av Bollnäs kommuns grundskolor, för elever åk 7-9. Samarbete sker med pedagoger, fritidspersonal, elevråd samt ledning på skolan.

Syftet är att arbetssökande ges möjlighet att under handledning praktiskt få träna på arbetsuppgifter som förekommer i en caféverksamhet. Detta omfattar moment såsom exempelvis kassa- och kontanthantering, tillverkning och försäljning av caféprodukter, varuinköp, disk, städning, hygienarbete och livsmedelshantering. Vikten av att ge god service kopplat till kundrelationer ges i reell miljö.

Utöver de praktiska momenten ges även information om livsmedels-och restaurangbranschen.

För de personer som är i behov av språkpraktik blir den påtaglig genom kundkontakt och genom möjligheten att lära sig att lägga beställningar hos företag.

Länkar:
Alirskolan

Kontaktpersoner

Arbetsmarknadskonsulent
Anita Bolkéus
Långgatan 26
821 43 Bollnäs
Tfn: 070-205 68 23

Handledare
Sevin Cetin
Tfn: 070 – 349 17 54

Enhetschef
Ulla Olsson

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
0278 - 253 32