302040206020486px1

Bollnäs kommun har valt att följa Trafikverkets och Sveriges kommuner och landstings (SKL) hastighetsprogram "Rätt fart i staden", som innebär att hastighetsgränserna inom tättbebyggt område kommer vara 30, 40 och 60 km/h.

30 km/h

Kilberg

På vissa platser är det mycket viktigt med låg hastighet. Exempel på sådana platser är gång- och cykelpassager med mycket trafik och gator som går förbi låg-, mellan- och högstadieskolor.

40 km/h

DSC01716

40 km/h är bashastigheten i Bollnäs kommuns tätorter.

60 km/h

DSC01708

Genomfartsgator med få korsningar och utfarter har 60 km/h som hastighetsgräns. Längs dessa vägar finns det separata gång- och cykelvägar eller är behovet av att gå eller cykla litet på dessa sträckor.

Mitt Bollnäs

Mitt Bollnäs - Andreas Westh

Evenemang Hälsingland Turism

Väder i Bollnäs

klart.se

Evenemang Kulturhuset

ti on to fr