Välkommen till en mötesplats där företagare, politiker och tjänstemän tillsammans för samtal om frågor som rör dig, ditt företag och kommunens utveckling. En gång i månaden arrangeras företagarcafé i Stadshuset.

puff webb 587 foretagarcafe

Du som företagare får ny kunskap, framföra dina åsikter, ställa frågor, nätverka, kanske till och med hitta nya samarbetspartners och kunder. Samtidigt får vi veta vad du som företagare har för behov, nu och i framtiden.

Varje månad får du träffa engagerande och intressanta föredragshållare som pratar om viktiga frågor som rör kommunens utveckling och dig som driver företag. Exempelvis tillgång till kompetens, funktionella och utbyggda tele- och IT-nät, infrastruktur med fokus på vägnät och tågkommunikation, upphandlingar och så vidare. Under 2017 genomfördes två företagarcafé och vi fyller allt eftersom på med nya datum, nytt innehåll och nya teman. Hittills under 2018 har vi genomfört fyra företagarcafé och det är nu tid för nästa som blir den 24 maj.

Tillsammans kan vi föra kommunen och näringslivet framåt med ett bättre företagsklimat som resultat.

Plats: Bollnäs stadshus
Tider: Drop in mellan 16:00 – 19:00
Förtäring: Vi bjuder på fika!
Föredrag: 15-20 minuter per tillfälle med start cirka klockan 17:00.

 

Nästa Företagarcafé sker hösten 2018. 


Välkommen!

 

Peter Eriksson
näringslivschef

Skicka e-post
0278-258 55
070-656 71 80