Upptäck Bollnäs i vinter besök vår turistwebb >
Kulturkvarteret ger dig upplevelser besök vår evenemangskalender >
Kommunen söker nya medarbetare till lediga tjänster >
Kommunen i sociala medier följ oss gärna >
Kommunen snöröjer och halkbekämpar läs mer om vårt arbete >

Vid Kommunfullmäktiges senaste sammanträde 20140224beslutades bland annat följande:

 • Folkhälsa i Bollnäs, plan för det strategiska arbetet i Bollnäs kommun antogs. De fyra prioriterade områden är delaktighet och inflytande i samhället, barn och ungas uppväxtvillkor, fysisk aktivitet och alkohol, narkotika, dopning och tobak.
 • Handlingsplanen för ANDT-arbetet antogs. Samtidigt beslutades att en narkotikakommission som ska vara styrgrupp för arbetet utses. Narkotikakommissionen ska vara folkhälsorådet.
 • Erika Engberg, socialnämndens ordförande, S, besvarade fråga från Henrik Olofsson, SVP, om demensvården och särskilda boenden.
 • Anna-Maria Forssell Mörk, V, frågade om fristående lokaler för fritidsgårdsverksamheten i Kilafors. Ingrid Hammarberg, ordförande i Kommunstyrelsens utskott för kultur- och internationella frågor, FP, att när fritidsgården planerades söka man lokaler utanför skolan, men de fanns inte att tillgå. Frågan finns fortfarande på agendan.
 • Bengt-Olov Renöfält, C, frågade om konkreta planer och riktlinjer för integration. Kommunstyrelsens ordförande Marie Centerwall, S; redogjorde för det arbete som bedrivs i Bollnäs kommun när det gäller integrationsfrågorna och frågan finns ständigt på dagordningen.
 • Olov Nilsson-Sträng, BP, hade i en interpellation ställt frågan om hur långa man kommit i arbetet med ”Framtidens skola”. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Jan Lahenkorva, S, informerade om att det pågår ett kontinuerligt arbete i frågan.
 • Benny Engberg, BP, hade motionerat om strandpromenad i trä (boardwalk) längs Varpens strandlinje i centrala Bollnäs. Ärendet återremitterades för vidare beredning av kostnader samt att handlingsplan med ekonomisk redovisning och finansiering ska ske.
 • Anna-Maria Forssell Mörk, V, hade motionerat om att kommunen ska arbeta för att förskolorna ska vara kulturförskolor.
 • Henrik Olofsson, SVP, motionerade om kampanj för enkronastomter och industritomter i Bollnäs kommun. Han motionerade också rastladdplats för elbilar och ny dragning av busslinje 79 samt belysning av informationstavlorna vid infarterna till Bollnäs stad.
 • Peter Nordebo, Ingrid Hammarberg, Jan Karlsson, Britt-Inger Andersson och Magnus Natander. FP, motionerade om bättre verksamhetsstyrning i Bollnäs kommun.
 • Anders Bergsten, KD, motionerade om att införa vårdnadsbidrag i Bollnäs kommun.
 • Åtta medborgarförslag om införande av vårdnadsbidrag hade också inkommit till Kommunfullmäktige.
 • Inköp Gävleborg beviljades bland annat ägartillskott av eget kapital.
 • BORAB och Helsinge Vatten och Inköp Gävleborg redogjorde för sina verksamheter.
 • Reglemente för partistöd i Bollnäs kommun antogs.

Val av skola
Priser och stipendium 2017
Hjälp till barn och unga
Ny i Sverige

Mitt Bollnäs

Mitt Bollnäs - Joel Groth

Väder i Bollnäs

klart.se