LiveCanvas är ett EU-projekt inom Erasmus+ där samarbete sker mellan Sverige, Rumänien, Nederländerna, Spanien, Bulgarien och Portugal.

Projektägare: Hälsinglands Utbildningsförbund.

Projektperiod: 2016- 09-01 -2018-09-30.

Inom ramen för projektet kommer digitala metoder, läromedel och kursplaner att utvecklas i entreprenörskap av olika aktörer som har sin profession inom utbildningsväsendet.

Arbetsmarknadsenheten, Bollnäs kommun, kommer ha rollen att fungera som testbädd samt medverka i utvärderingen av utvecklat material i samarbete med Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland samt Svenska för invandare (Sfi), Centrum för flexibelt lärande (CFL), Bollnäs.

Länkar:
Arbetsförmedlingen


Kontakt

Klas Tallvid
Internationell koordinator
Hälsinglands Utbildningsförbund
Mob : +46(0)70 337 97 81
e-post: klas.tallvid@hufb.se

Ewa Marianne Jonsson
Verksamhetschef
Arbetsmarknadsenheten
Mob: +46(0) 70258 06 88
e-post: ewamarianne.jonsson@bollnas.se

Verksamhetschef
Ewa Marianne Jonsson

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
0278 - 254 41