SOCIALNÄMNDEN

Tid onsdagen den 8 november 2017 kl. 08:30
Plats Sessionssalen
Är Du förhindrad att närvara meddelar Du Margareta Hammarström så snart som möjligt, tfn 0278-254 47, e-post m.hammarstrom@bollnas.se

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten utom i ärenden som avser myndighetsutövning eller i ärenden där det förekommer sekretessbelagda uppgifter.

Mötet inleds med allmänhetens frågestund där kommunens medborgare kan ställa frågor inom nämndens verksamhetsområde till nämndens ledamöter. Allmänhetens frågestund varar som längst 30 minuter.

Erika Engberg
Ordförande

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 27 november kl. 17:00 i Sessionssalen, våning 6, Stadhuset.

Kulturnämnden sammanträder måndagen den 4 december kl. 08:30 i Kulturhuset.

Miljö- och byggnämnden sammanträder måndagen den 11 december kl 09:00 i Sessionssalen, våning 6, Stadshuset.

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 18 december kl. 15:00 (observera tiden!) i Sessionssalen, våning 6, Stadshuset.

Teknik- och fritidsnämnden sammanträder tisdagen den 19 december kl. 13:30. Plats, Släggan, Aseavägen 4.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Tid tisdagen den 7 november 2017 kl. 08:30
Plats Sessionssalen

Är Du förhindrad att närvara meddelar Du nämndsekreterare Line Rudwall så snart som möjligt, telefon: 0278-25746, e-post: line.rudwall@bollnas.se

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-onsdag
08.00-16.30

Torsdag
08.00-18.00

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01