Till dig som vill bli god man/förvaltare

Den 6 december 2017 klockan 14,30 - 16,30 kommer vi att hålla en grundutbildning för dig som vill bli god man/förvaltare. Plats: Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39 i Bollnäs.

Anmälan krävs, du kan anmäla dig till overformyndare@bollnas.se eller ringa 0278-250 04 telefontid vard. 10:00 – 12:00

Vi behöver ha din anmälan senast den 4 december.

Till dig som är god man/förvaltare

Vi erbjuder en grundläggande utbildning i redovisning där vi går igenom hur en årsräkning ska fyllas i och vad man bör tänka på för att årsräkningen ska vara så komplett som möjligt inför inlämnande senast den 1 mars 2018.

Det kommer att vara tre utbildningstillfällen:

Ljusdal: 28 november 2017 klockan 15,30 - 17,00 i Ljusdalssalen i Förvaltningshuset

Ovanåker: 29 november 2017 klockan 15,00 - 16,30 i sammanträdesrum A i Kommunhuset

Bollnäs: 30 november 2017 klockan 18,00 - 19,30 i sessionssalen i Stadshuset

Anmälan krävs, du kan anmäla dig till overformyndare@bollnas.se eller ringa 0278-250 04 telefontid vard. 10:00 – 12:00.

Vi behöver ha din anmälan senast 27 november 2017.

Lunchstängt

Från och med den 20/6 2017 så kommer överförmyndarenheten att ha lunchstängt mellan kl. 12.00 - 13.00.

Ett nummer in

Från 1 april 2017 kommer Överförmyndarenheten för Bollnäs, Ovanåker och Ljusdals kommuner byta telefonnummer till 0278-25004. Tidigare telefonnummer till enheten upphör att gälla i och med detta byte.

Detta gör vi för att öka tillgängligheten och minska sårbarheten då flertalet av enhetens anställda kommer att hjälpas åt att svara på detta nummer.

 


 Överförmyndarenheten har flyttat från Stadshuset

Från och med den 1 december 2016 är Överförmyndarenhetens besöksadress Sjukhusvägen 39, 821 31 Bollnäs. Endast bokade besök.


I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares,förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser.

Detta för att inte rättsförluster skall uppstå för dem som av olika anledningar inte kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter.

Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av föräldrabalken. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen och besluten kan överklagas hos Tingsrätten.

Information angående Överförmyndarverksamheten

Bollnäs- Ljusdal och Ovanåkers kommun har beslutat att ingå i ett samarbete kring överförmyndarfrågor. Från den 23 maj 2011 ingår dessa kommuner i en gemensam Överförmyndarenhet som har sitt säte i Bollnäs.

Bakgrunden till det fattade beslutet är bland annat att man behöver stärka verksamheterna i respektive kommun och öka rättssäkerheten. Överförmyndarnämnden eller Överförmyndaren finns fortfarande kvar i respektive kommuner, det är endast handläggningen som flyttas till den gemensamma enheten.

Bollnäs och Ovanåkers kommuner har sedan 1 januari 2015 en gemensam överförmyndarnämnd. Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Besök och besöksadress:
För att boka in besök, kontakta oss via telefon eller e-post för tidsbokning. Sjukhusvägen 39 i Bollnäs

Handlingar skickas till:
Överförmyndarenheten, 821 80 Bollnäs

Övriga kontaktuppgifter:
E-post