Här kan du hitta Mediecentrums kursverksamheter. Vi uppdaterar med nya kurser lite då och då. 

Dokumentation från tidigare kurser!


Aktuella kurser

Programmering -Scratch (bokas till arbetslag)Scratch

Programmering/kodning är på populärt just nu och det är enkelt att koppla det till kursplanerna. Eleverna (och du som pedagog) får träna sitt datalogiska tänkande samtidigt som de skapar. Passar kanske bäst på matematik och teknik men större projekt kan gå under nästan vilket ämne som helst. Hinner vi tittar vi in på onehourcode också.
Exempel på scratch-spel skapade av elever.

MIK- medie- och informationskunskap. (bokas till ditt arbetslag)
Aktuellare än någonsin. Boka en kurs för ditt arbetslag, vi skräddarsyr efter ditt behov och sedan har du material som du kan använda i klassrummet med dina elever.


Bokningsbara kurser
Här under hittar du vårt utbud av bokningsbara kurser som vi i mån av tid kan komma ut till er skola och hålla. Ni är 3-10 pedagoger som är intresserade så kommer vi ut till er och har kursen hos er. Har ni ett projekt tillsammans med era elever kan vi också vara med och hjälpa till vid t.ex. uppstarten.
All kurser ges kostnadsfritt. För mer information eller bokning kontakta:

Niklas Östlund
niklas.ostlund@bollnas.se
0278-252 79

Vi erbjuder följande kurser "på plats hos ditt arbetslag"

Kodning

Vi tittar på enkla redskap för att eleverna ska få förståelse för "data-logiskt tänkande" och programmering. T.ex. Scratch (PC) eller Lightbot, bee-bot (iPad) För att börja på med kodning i klassrummet behövs inte särskilt mycket hårdvara, det kan räcka med en dator kopplad till projektorn.

iPad-kurser
Grundkurs (Hantering, inställningar, tips och trix, för nybörjaren)

Matematik (användbara appar och användningsområden i din matematik, anpassat till olika åldersgrupper)

Förskola forts (Vi testar appar för dokumentation, film, spel mm)

Berättande och skapande 3 h(skapa egna digitala böcker och publicera sedan dem.)

Film/animering 3 h ( iMotion, iMovie mm hur du kan använda din iPad som en hel studio...)

Skapa
Filmkurs 3,5 h (Hur kan du använda filmväskorna som vi har till utlåning)

Radio - ljud 2 h (Enkel redigering i Audacity, publicera sedan på nätet)

Bildhantering 2 h (grunderna i bildhantering, sortera, komprimera och redigera bilder. Vi använder Photofiltre som finns i kommunens datorer)


Webbresurser
Blogga med wordpress 3 h (Hur kan du använda en blogg i din undervisning? Vi startar upp en blogg och lär oss grunderna tillsammans, vi använder vår egen bloggportal som bygger på Wordpress)

Youtube 2 h( Starta en egen kanal, ladda upp egna filmer och gör enklare redigeringar. "Det du inte kan lära dig på youtube behöver du inte kunna"

Sociala medier 2 h (hur kan du använda Facebook och Twitter i din undervisning? Vi testar todaysmeet.com.

Pedagogiska verktyg

Alternativa verktyg 2 h (talsyntes, rättstavningsprogram, diktering med iPad eller chromebook, mm)

Statistik kan vara roligt (vi tittar på olika webbverktyg som t.ex. Gapminder och factlab.)

Presentationsverktyg 2 h (gör snygga presentationer i PowerPoint, Prezi eller liknande verktyg. Ladda sedan upp dem så att dina elever kan komma åt dem även hemifrån.)

Google
Drive 2 h (ett office-paket online som du alltid har med dig i din telefon, dator eller platta. Du kan även publicera dina skrifter/presentationer på valfri webbsida)

Sites 3 h (skapa dina egna hemsidor, själv eller tillsammans med elever eller kollegor. Du bestämmer även om sidorna ska vara privata eller publika. Mycket användbart i undervisningen.)

 

Mediecentrum

Besöksadress:
Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Skicka e-post
0278-250 76

 

 

no hate
 
 

Hjärta