Vilka verksamheter räknas som livsmedelsverksamheter
Om du är företagare, pri­vatperson, före­ning eller har en tillfällig verksamhet som hanterar livsmedel för regelbunden försäljning eller bortskänkning räknas det som livsmedelsverksamhet och du ska göra en anmälan om registrering. Detta så att Samhällsbyggnadskontoret kan bedriva livsmedelskontroll.
 
Observera att Livsmedelsverket är kontrollmyndighet för vissa anläggningar och att Länsstyrelsen är kontrollmyndighet för primärproduktionen. Om du tänker bedriva en verksamhet där Livsmedelsverket eller Länsstyrelsen är kontrollmyndighet är det dessa myndigheter som du ska kontakta för godkännande eller registrering.
  
Så här gör du en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Innan du startar eller övertar en befintlig livsmedelsverksamhet ska du:
 
1. Anmäla till Samhällsbyggnadskontoret, Bollnäs kommun att du planerar starta en livsmedelsverksamhet.
 
2. Fylla i blanketten Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Blanketten hittar du här.
 
3. Skicka den ifyllda och underskrivna blanketten till: Samhällsbyggnadskontoret, 821 80 Bollnäs.
 
Därefter får verksamheten påbörjas tidigast två veckor efter att anmälningsblanketten kommit in till kontrollmyndigheten, alternativt påbörjas efter att du fått beslut om registrering.
 
När verksamheten kommit igång gör Samhällsbyggnadskontoret en första kontroll. Då kontrolleras bland annat att anläggningen är inredd och utrustad för ändamålet och att fungerande rutiner (egenkontroll) finns.
 
Avgifter
För registreringen är avgiften 1120 kronor. Utöver registreringsavgiften tillkommer en årlig kontrollavgift. Kontrollavgiftens storlek beror på verksamhetens art och storlek. 
 
Kom ihåg att du kan behöva söka bygglov eller andra typer av tillstånd beroende på vilken typ av verksamhet du tänker bedriva. Samhällsbyggnadskontoret har sammanställt en lista på vilka myndigheter du kan behöva kontakta. Observera att listan kanske inte är fullständig för din verksamhet.
 
Mer information
 
Livsmedelsverkets broschyrer 

 

Kontakt:
Alexandra Helmersson, tfn 0278-256 10 (telefontid 8.00-9.30)
Fredrik Andersson, tfn 0278-258 09 (telefontid 8.00-9.30)
Ulrica Brorén, tfn 0278-251 69 (telefontid 8.00-9.30)