SFI

Vad är sfi?

Svenskundervisning för invandrare (sfi) är grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Sfi är en egen skolform.

Sfi undervisningen ska vila på de grundläggande värden som finns beskrivna i läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94.

Vem får delta i sfi?

Man har rätt att studera i sfi när man:

  • Är vuxen (från det år man fyller 16)
  • Inte har grundkunskaper i svenska
  • Är folkbokförd i en kommun

Vem ansvarar för sfi?

Varje kommun har ansvar för att de individer som har rätt till sfi och bor i kommunen erbjuds utbildning.

I Bollnäs kommun får elever mellan 16-20 år sin undervisning vid Torsbergsgymnasiet.
Den som är 20 år och äldre får sin undervisning hos Kommunala vuxenutbildningen vid Sävsbergs skola.

sfi vid Komvux har start var fjärde vecka.

Introduktion pågår i 8 veckor. Efter dessa veckor tas var och en emot i en grupp som bäst passar utifrån tidigare studievana och kunskaper i svenska.

sfi har kurserna A, B, C och D. Nationella prov finns till B, C och D-kursen.

Betyg eller intyg utfärdas.

För mer information, tag kontakt med kommunens studievägledare:

Agneta Nyegårdh 010-454 10 91 eller Ingegärd Hedberg 010-454 10 89