Användning av sociala medier innebär att kommunens kan informera och kommunicera med medborgarna. Våra sidor i sociala medier är ett komplement till andra informationskanaler så som till exempel  tidningsannonser och hemsida.

Via länkarna nedan hittar du Bollnäs kommuns sidor på sociala medier (listan utökas hela tiden). Gå gärna in och gilla, dela och följ för nyheter och information från våra kommunala verksamheter.

Facebook

Bollnäs kommun
Lediga jobb hos Bollnäs kommun
Museet/Bollnäs konsthall
Fritidsgårdarna
Bollnäs bibliotek
Bollnäs kulturskola
Kulturhuset Bollnäs
Mediecentrum
Sport- och idrottsanläggningar Bollnäs
Flyktingguide/språkvän
Anhörigstödet
Bollnäs turistbyrå
Förskolan Regnbågen i Kilafors
Näringslivskontoret
Kilafors Skola

Instagram

Bollnäs kommun @bollnaskommun
Fiskens förskola @fiskensforskola
Fritidsgårdarna @bollnasfritidsgard
Bollnäs skolbibliotek @bollnasskolbibblor
Museet/Bollnäs konsthall @bollnaskonsthall
Bollnäs bibliotek @bollnasbibblan
Arbrå bibliotek @arbrabibliotek
Kulturhuset @kulturhuset_bollnas
Granbergsskolan @granbergsskolan

LinkedIn

Bollnäs kommun

 

pdfTillämpningar_Sociala_Medier_Bollnäs_kommun_2011.pdf178 KB

Anders Brorén
kommunikationschef

Skicka e-post
0278 - 253 47