Barn och unga

Socialförvaltningen i Bollnäs kommun erbjuder råd och stöd i olika former till barn och unga för att trygga deras uppväxtförhållanden. I menyn till vänster hittar du vilken hjälp och stöd du kan få, och vem du ska kontakta.

Ansvarig verksamhetschef för socialförvaltningens verksamheter för barn och unga är Gunilla Österholm telefonnummer: 0278-252 89

 

Öppettider och kontakt

Individ- och familjeomsorgen är den del av Socialförvaltningen som arbetar med att ge stöd och hjälp till barn och unga. Individ och familjeomsorgens reception har öppet alla vardagar 08.00-12.00 och 13.00-14.30.

Tidsbeställning görs hos socialsekreterare. För information kan du ringa receptionen på telefon 0278-251 90. Alla socialsekreterare nås också via kommunens växel 0278-250 00.E-post adress är: social.forv@bollnas.se

 

Hur är det att få en SIP?

Sveriges kommuner och landsting genomför just nu en enkätundersökning om hur det är att få en SIP. Vi vill veta hur du tycker det är att få en SIP. Därför vill vi att du svarar på fem frågor på webben. Dina svar är viktiga för att vi ska kunna förbättra det arbete vi gör.
Gå in på www.SIPkollen.se

Du kommer att få svara på hur mycket du håller med om det här:

  • Jag tycker att personalen lyssnade på mig
  • Jag får vara med och bestämma om vilket stöd jag/eller min familj ska få
  • Jag tycker att vi pratade om det som är viktigt för mig
  • Jag tycker att det är tydligt vem som gör vad
  • Jag tycker att jag fick svar på mina frågor

Alla svar är anonyma
Resultaten samlas hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Din kommun och ditt landsting får en sammanställning av allas svar uppdelade på ålder och kön.
Om du inte vill svara på frågorna är det bra om du skriver ålder, kön samt kommun och landsting. Då ser kommun och landsting hur ofta socialtjänsten och hälso- och sjukvården upprättar SIP.
Tack för din medverkan!

Samordnad individuell plan (SIP) är en plan som är lagstiftad och finns beskriven i socialtjänstlagen 2 kap 7 § och hälso- och sjukvårdslagen 3f §.

 

Har du en synpunkt, tyck till här!