Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet vars huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap, samt efter handläggning ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Nämnden består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Förtroendevalda:
Britt-Inger Dobbrown (S), ordförande
Inga-Lill Gustafson (BP), ledamot
Barbro Wåger (C), ledamot
Åsa Olsson (L), 1:e vice ordförande
Bertil Eriksson (KD), ledamot
Dick Helgesson (S), ersättare
Börje Widéen (BP), ersättare
Liselotte Öhlèn (V), ersättare
Maria Rens (S), ersättare
Erik Borvall (C), ersättare

 
Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald? Se förtroendemannaregistret nedan. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.
Se förtroendemannaregister