Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet vars huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap, samt efter handläggning ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Nämnden består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Förtroendevalda:
Britt-Inger Dobbrown, ordförande - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Åsa Olsson, förste vice ordförande - Liberalerna
Bertil Eriksson, ledamot - Kristdemokraterna
Inga-Lill Gustafson, ledamot - Bollnäspartiet
Barbro Wåger, ledamot - Centerpartiet
Dick Helgesson, ersättare - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Deisy Hellsén, ersättare - Centerpartiet
Maria Rens, ersättare - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Börje Widéen, ersättare - Bollnäspartiet
Liselotte Öhlèn, ersättare - Vänsterpartiet

 
Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald? Se förtroendemannaregistret nedan. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.
Se förtroendemannaregister