Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Utbildningskontoret
Arbetar med den centrala ledningen och administrationen för förskola och grundskola i Bollnäs kommun.

Förskola och pedagogisk omsorg
Förskola och pedagogisk omsorg erbjuds barn i åldrarna 1-5 år i både kommunala och fristående förskolor samt familjedaghem. Allergiförskola och tillsyn på obekväm arbetstid erbjuds efter behovsprövning och öppen förskola erbjuds i samarbete med Familjecentrum. Länk till information om förskolor och familjedaghem.

Grundskola och fritidshem
Grundskola och fritidshem bedrivs i både kommunala och fristående skolor. Grundsärskoleelever är integrerade i grundskolan.

Gymnasieskola
Bollnäs kommun ingår i Hälsinglands utbildningsförbund, som sedan hösten 2015 ansvarar för verksamheten. www.hufb.se

Gymnasiesärskola
Bollnäs kommun ingår i Hälsinglands utbildningsförbund, som sedan hösten 2015 ansvarar för verksamheten. www.hufb.se

Vuxenutbildningsenheten
Bollnäs kommun ingår i Hälsinglands utbildningsförbund, som sedan hösten 2015 ansvarar för verksamheten. www.hufb.se

Modersmålsenheten
Organiserar modersmålsundervisning för elever med ett annat modersmål än svenska. Länk till modersmålsenheten.

Elevhälsan
Arbetar med stöd och hjälp, och består av skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer, skolkuratorer och specialpedagoger. Länk till elevhälsan.