• Skolbussen avgår kl.13:08, bussbarn får busskort vid skolstarten.
  • All information skickas ut via e-post.
  • Sjukanmälan görs i skolplatsen.
  • Ni bjuds in till ett föräldramöte under hösten, datum kommer senare.
  • Varje barn erbjuds ett inskolningssamtal samt ett individuellt utvecklingssamtal under vårterminen.
  • OBS! Märk barnens kläder, även skor och vantar.

Tyck till här!

minasidor puff