År 4-6

Vår målsättning med verksamheten är:

att skapa förutsättningar för trygga och nyfikna elever, med tro på framtiden och som har respekt och empati för andra
att utgå från varje elevs förutsättningar och behov
att alla elever ska nå målen i läroplanen.

 

 

Tyck till här!