Numera är vi uppdelade i 2 "team"; Team Lisen och Team Ninna

På vår skola arbetar vi för att eleverna ska bli självständiga och ansvarsfulla och att de ska ha en massa andra "klokskaper" med sig i bagaget när de slutar 9:an. Vi som hjälper dem med detta är lärare, assistenter, specialpedagoger, speciallärare, studie och yrkesvägledare samt vårt elevhälsoteam.

Genom att arbeta åldersblandat med elever i vår PROFIL, med och temaarbeten gör vi övergångar till de högre åren så smidigt som möjligt.

Fritidsassistenter på skolan är Hakim Korselius och Joel Sundström (läs mer om Kilafors Fritidsgård under fliken Fritidsgården). Vi har också ett stödteam, KRUT-gruppen, där elever kan få mycket extra hjälp och stöd, om det behövs.

Kilafors skola
Postadress:
Skolgatan 5
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Skolgatan 5
823 30 Kilafors

Skicka e-post
0278 - 254 40

Tyck till här!