Under läsåret genomgår utvalda elever (åk 7 - 9) en utbildning till Elevskyddsombud (ESO). Utbildningen sker i Bollnäs tillsammans med de övriga kommunala högstadieskolorna i Bollnäs Kommun. Utbildningen handlar bland annat om; mobbing, arbetsmiljö, ergonomi m.m.

Elevskyddsombuden deltar också i möten med skyddsombuden, hjälper till att genomföra enkäter om trivseln på skolan och deltar i den årliga Skyddsronden.

ELEVSKYDDSOMBUD 2017-2018

8A Albin Blomgren

8B Lisa Lindkvist, Kristine Törnberg, Axel Andersson

9A Jazz Bydén, Lukas Orest

9B Sara Bydén, Lukas Iseborn

 

Tyck till här!