Vi arbetar medvetet med att varje individ skall känna sig trygga i sig själva och tillsammans med andra. Vi ägnar större delen av dagen till leken och dess betydelse för barns utveckling. Genom att delta i lek utvecklar vi ständigt nya färdigheter både emotionellt, kognitiv och socialt. Vi löser problem och oenigheter som uppstår i leken och vi lär oss kommunicera med varandra.

 

På blå leker vi för närvarande med klossar, bilar, pussel och dockor. Vi leker rollekar , dansar, läser böcker och "skapar" på olika material samtidigt som vi utvecklar vårat ordförråd.

 

   okober2 modulen 011      jan15 188

 

Tyck till här!