Genom att arbeta i projekt utifrån barnens intressen stimulerar vi barnens
utveckling och lärande samt erbjuder en trygg omsorg, där dagliga rutiner
skapar trygghet. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och
barnets behov samt utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en
helhet. Utevistelse är en viktig del hos oss. Ålder på våra barn är 1 - 3 år.

 

IMG_2138.JPG            IMG_2140.JPG

 

IMG_2144.JPG

 

 

 

 

Tyck till här!