Hemvist Biet består av två avdelningar, Myran och Ugglan. Barnen på Biet är födda 2013 och 2014 och är delade i två åldershomogena grupper, barn födda 2013 är i grupp Solrosorna och barn födda 2014 är i grupp Rosorna.

Under höstterminen kommer vi på Biet att jobba med "tema kroppen". 

Dagsrutiner:

Frukost: 7:30

Lunch: 11:15

Mellanmål: 14:30

 

Tyck till här!