//

DSCN0692

"Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen,
skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och
lärande i ett
långsiktigt perspektiv. Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet." (Läroplan för förskolan, 2010)

Överlämning
Det är pedagogerna på förskoleavdelningen som är tryggheten och har huvudansvaret vid överlämningen. Förskoleklass och förskola kommer överens om tider för överlämningen.

Förskoleklasspedagogerna och fritidspedagogerna hälsar på hos förskolebarnen på förskolan. Dom presenterar sig och är med i olika aktiviteter som sker på förskolan under sin vistelse.
Under våren går barnen från förskolan tillsammans med några förskolepedagoger till förskoleklass och leker. På skolan träffar barnen blivande pedagoger och kompisar, de äter även lunch på skolan vid ett tillfälle.

Pedagogerna har en överlämnandekonferens  i april/maj där fokus ligger på barnens intressen och vad man arbetat med på förskolan. Vårdnadshavare kan själva välja att informera barnets blivande förskoleklasspedagog om barnets intressen, utveckling och lärande.

Öppnar du nedanstående länk får du vidare information för dej som är förälder till barn som snart lämnar förskolan och skall börja förskoleklass och fritids.

pdfInför förskoleklass 331kb

Röda-tråden

Varje år har vi pedagoger gemensamma träffar på kvällstid där vi diskuterar olika ämnen i ett 1–12 års perspektiv. Denna samverkan och samsyn gynnar barnen.

Tyck till här!