Elevråd

På Kilbergsskolan finns elevråd som träffas ungefär en gång i månaden tillsammans med rektor. Varje klass har utsett två representanter till elevrådet. Vi har delat upp elevrådet på så sätt att  åk 1-3 har ett och åk 4-6 har ett, detta för att skapa trygghet i gruppen. Elevrådet är ett forum för elevmedverkan och elevinflytande som behandlar mer övergripande och gemensamma frågor.

Elevrådet har också ansvarsuppgifter i handlingsplanen mot mobbing och i skolans likabehandlingsplan. Varje klass har dessutom regelbundna klassråd.

Kilbergsskolan
Postadress:
Kilbergsvägen 1
821 80 Bollnäs

Besöksadress:
Kilbergsvägen 1
821 51 Bollnäs

Skicka e-post

Expedition:
0278-253 50

Rektor
Per Fröderberg
0278-254 98
072-589 69 47

Tyck till här!