Handlingsplan för överskolning förskoleklass till åk 1

• Under hela året har vi månadsmys förskoleklass och åk.1-3.

• I december har vi gemensamt julpyssel i klassrummen.

• I maj träffas vi ute, förskoleklassen och åk.1 med gemensamma lekar och samarbetsövningar.

• Innan besöken i klassrummen träffas alla berörda pedagoger för klassindelning.

• Under maj och juni besöker förskoleklassen sina nya klasskamrater/lärare i klassrummen vid två tillfällen.

Tyck till här!