//
×

OBS

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Vi arbetar för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan.
Vi respekterar och känner ansvar för att utveckla en tillitsfull relation.

Vi har enskilda utvecklingssamtal en gång per termin med barnets vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande både i förskolan ochalla ny utanför förskolan.

Vi vill ge föräldrarna möjlighet till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen och att de kan vara delaktiga i utvärderingen av verksamheten.

Vi har daglig kontakt med föräldrarna vid hämtning och lämning på förskolan.

Vi har föräldramöte en gång per termin.

Vår förskola har ett föräldraråd som träffas en gång på hösten och två gånger under våren eller oftare om behov finnes. Två representanter från varje avdelning, men alla föräldrar är välkomna. 

Tyck till här!