//

Ett forum där du som vårdnadshavare har möjlighet att ha delaktighet i verksamheten och delta i det systematiska kvalitetsarbetet. Varje avdelning har representanter till föräldrarådet men alla är välkomna att delta. Föräldraråd hålls en gång per termin eller oftare vid behov. 

 

Tyck till här!