//

Det är viktigt att du som vårdnadshavare svarar på den årliga enkäten.

För oss som arbetar på förskolan är den viktig då vi använder resultatet av enkäten i vårt systematiska kvalitetsarbete för att utveckla vår verksamhet så att barnen får en förskola med bra kvalitet. 

Tyck till här!