//

Föräldramöten anordnas minst en gång per år vanligtvis i början på hösten där vårdnadshavarna har möjlighet till delaktighet i verksamheten, ta del av föräldramöteförskolans mål och kvalitetsarbete.

Tyck till här!