//

Det är viktigt att inskolningen utformas efter varje barns
behov och kan ta olika lång tid. Inskolningstider görs upp med pedagogerna på avdelningen.

Under inskolningen finns föräldern med sitt barn i alla situationer som uppstår.

Var tillsammans med oss så mycket som möjligt under inskolningstiden så du och ditt barn accepterar och känner er trygga med oss.

Ni får en god inblick i hela verksamheten och får tid att lära känna oss på förskolan

Det är ni som förälder som tar hand om ditt barn, byter blöjor, klär på och av, tröstar och så vidare.

 

pdfKlädlista

Tyck till här!