//

Det gemensamma målet för vårdnadshavare och pedagoger är att stödja barnet i dess utveckling och lärande. Utvecklingssamtal hålls varje termin.

Frågor till dig som förälder inför uppföljningssamtal, utvecklingssamtal och avslutningssamtal finns här nedan.

Uppföljningssamtal efter inskolning

Utvecklingssamtal

 Avslutningssamtal

Tyck till här!