07:50 Vi samlas ute på Skolgården först utanför respektive ingång. (Inga vårdnadshavare vistas inomhus i lokalerna). Eleverna har sen samling i respektive klassrum där vi går igenom dagen.

09:30 Förmiddagsrast

11:00 Utevistelse

12:00 Lunch i matsalen.

12:45 Avslutningssamling.

13:05 Sluttid, vårdnadshavare får vänta utanför på skolgården på sina barn.

Vi gör arbetspass utefter vår läroplan se länk här --> Läroplan

 Vi arbetar också efter vårt obligatoriska kartläggningsmaterial i både svenska samt matematiken se länk här-->Kartläggning Förskoleklass
 
Eleverna har musik och idrott en gång i veckan.
Tid för att äta medhavd frukt/macka ges dagligen.
 

Kilbergsskolan
Postadress:
Kilbergsvägen 1
821 80 Bollnäs

Besöksadress:
Kilbergsvägen 1
821 51 Bollnäs

Skicka e-post

Expedition:
0278-253 50

Rektor
 Helén Morin
0278-252 58

Bitr. Rektor
 Carola Norring
0278-257 98

Tyck till här!