//
 • Vi samarbetar med förskoleavdelningen fjärilen vid öppning och stängning, vilket gör att det ibland är deras personal som ni träffar.
 • Vi har öppet mellan kl. 06 och 18. Vi öppnar kl 06:00 på Fjärilen och 06:30 går vi över till fritids Stjärnan. På eftermiddagen går vi över ca 16:45.
 • Vi serverar frukost från kl. 07.20 i matsalen.
 • Vi är ute mellan kl. 07:30-07:55.
 • Mellanmål äter vi i matsalen kl. 14 - 14.30.
 • Tala alltid om för oss när ni hämtar ert barn. Meddela även om det är någon annan än Ni (vårdnadshavare) som hämtar.
 • Klädombyte och lämpliga ytterkläder bör alltid finnas på fritids eftersom vi är ute varje dag. Kom ihåg att märka barnens kläder!
 • Har Ni något som ni funderar på/undrar över kom då och prata med oss.
 • Fritidshemmet är ett komplement till skolan som erbjuder barnen en meningsfull fritid och stöd i deras utveckling.

Vår målsättning är:

 • Att var och en respekteras oavsett olikheter.
 • Att förebygga mobbning genom att arbeta med värdegrund, empati, jämlikhet och jämställdhet.
 • Att barnen skall känna sig trygga och bekräftade.
 • Att barnen har en naturlig kontakt med vuxna och andra barn.
 • Att ge barnen goda möjligheter till fysisk aktivitet genom att utnyttja fritidshemmets utemiljö, gymnastiksal och närliggande friluftsområden.
 • Att barnen känner sig delaktiga i och har inflytande över fritidshemmet.
 • Att barnen ska ta ansvar för sig själva och sina handlingar.
 • Att uppmuntra barnens nyfikenhet samt ge dem möjlighet att fantisera och bearbeta sina upplevelser genom lek i olika miljöer.
 • Att ha en nära kontakt med Er föräldrar och ett gott samarbete mellan fritidshem och hem.
 • Att barnen ska leka och utvecklas tillsammans med andra.

 

Tyck till här!