Hej och välkommen till oss på Nyhamre skolas fritidshem.

Vi finns på Instagram som: nyhamre_fritids 

Vi har fyra fritidsavdelningar och fritidsklubb på vår skola

 • Röda
 • Orange
 • Gröna inkl. FritidsklubbLila (inkl. fritidsklubb)

Fritidshemmets öppettider är kl.06.00–18.00
Vi öppnar och stänger på gula avdelningen vid entrén.
Frukost serveras i matsalen kl.7.30 och mellanmålet äter vi från kl. 13.45.
Alla barn går ut efter frukost och är ute till skolan börjar.

Fritidshemmet är ett komplement till skolan som erbjuder
barnen en meningsfull fritid och stöd i deras utveckling.

Vår målsättning är:

 • Att barnen ska känna sig trygga och ha en naturlig kontakt med vuxna
  och andra barn. Genom att utveckla barnens sociala kompetens, träffa
  fast personal i välkända lokaler och genom fasta rutiner.

 • Att var och en respekteras oavsett olikheter och att förebygga mobbning genom att arbeta med värdegrund, empati, jämlikhet och jämställdhet.

 • Att uppmuntra till nyfikenhet och ge barnen möjlighet att fantisera och bearbeta sina upplevelser genom lek i olika miljöer. Dels genom pedagogiskt planerade aktiviteter dels genom fria aktiviteter.
 • Att barnen ska kunna ta ansvar för sig själva och sina handlingar genom att successivt utveckla sin självständighet genom ökade möjligheter att ta eget ansvar.

 • Att ge barnen goda möjligheter till fysisk aktivitet. Genom att utnyttja
  fritidshemmets utemiljö, idrottssal och närliggande friluftsområden.

 • Att ha en naturlig och nära kontakt med föräldrar som möjliggör ett gott samarbete mellan fritids och hemmet. Genom daglig kontakt vid lämning och hämtning, telefonkontakt och vid t.ex. fritidshemsfika.


Då det ofta förekommer frågor om vilka barn som har rätt till fritidshemsplats och vilka vistelsetider som gäller så kommer här ett förtydligande baserat på Bollnäs kommuns tillämpningsföreskrifter för skolbarnomsorg.

 • Barn från och med förskoleklass har rätt till fritidshem om deras förälder arbetar eller studerar. Barn med arbetslös eller föräldraledig förälder har inte rätt till fritids.

 • Lovfritids – det finns möjlighet att söka lovfritidsplats om barnets föräldrar jobbar/studerar och inte har kommunal skolbarnomsorg. Verksamheten kan erhållas under sport-,påsk-sommar-,höst och jullov. Debitering enligt skolbarnomsorgstaxan.

 • Fritidsklubb – För elever i skolår 4-6 finns Fritidsklubb som öppnar när skolan slutar på eftermiddagen och stänger kl. 16.30. Avgiften är 300 kronor/termin. 
  Kupong finns att köpa för mellanmål som serveras varje dag och även för lunch under lov.
  Övriga aktiviteter, som till exempel bad, betalas av barnen själva.

Läs gärna mer här


Uppsägning av plats

Uppsägning av plats ska ske via Skolplatsen minst en månad i förväg. Har du frågor kontakta Marie Hägglund, skoladministratör på Nyhamre skola på telefon 0278-25612

Adress
Nyhedsbacken 22
821 31 Bollnäs

Telefoner Fritids
Röda 0278-253 03    Mobil: 073-461 29 41
Orangea 0278-253 82   Mobil: 073-275 49 52
Lila inkl. fritidsklubb Mobil:  072-589 69 49
Gröna Mobil: 073-461 29 42 (inkl. Fritidsklubb)

 

 

Nyhamre skola
Postadress:
Nyhedsbacken 22
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Nyhedsbacken 22
821 31 Bollnäs

Skicka e-post

0278-256 12

Rektor
 Marie Andersson
0278-253 83
072-546 65 18

Tyck till här!