//

Fritidshemmens öppettider
kl 06.00 – 18.00

Stängningsdagar
18 augusti 2020

 

Enligt Barn- och utbildningsnämndens beslut har förskoleverksamhet och skolbarnomsorg rätt att stänga verksamheten upp till fyra dagar för planering enligt § 123-Bun98

Nyhamre skola
Postadress:
Nyhedsbacken 22
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Nyhedsbacken 22
821 31 Bollnäs

Skicka e-post

0278-256 12

Rektor
 Marie Andersson
0278-253 83
072-546 65 18

Tyck till här!