Välkommen till Björktjära fritids!

På Björktjäras fritidshem har vi idag 130 barn från 6 till 12 år, uppdelade på tre avdelningar. På Björken går förskoleklass och år 3, Linden år 1 + Fritidsklubb och Eken år 2. Fritids är till för barn vars föräldrar arbetar/studerar.

Kontakt med fritids:
Björken 070-335 14 40
Eken   070 590 96 79
Linden 070-191 80 10

Öppning och stängning sker på Björken och våra öppettider är 6-18 (avdelningarna slår ihop 16.30). Övrig information finns i foldern och under respektive avdelning.

På Björktjära fritids arbetar vi aktivt för att stödja barns utveckling gällande ansvar, delaktighet och inflytande i verksamheten. Detta sker utifrån barnets ålder, erfarenhet och mognad. Vi vill erbjuda en verksamhet där barnen känner sig trygga samtidigt som den är rolig, spännande och stimulerande. På fritidshemmet läggs stor vikt på leken, fysisk aktivitet, skapande verksamhet och utflykter.

 

Dagsrutiner.docx

 Linden_ht19.docx

Björken_ht19.docx

 Eken_ht2019.docx

Björktjära skola
Postadress:
Ekvägen 4
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Björktjäravägen 36

  Skicka e-post

  0278-253 77

Rektor
  Göran Holm
  0278-253 61
  072-529 40 41

Tyck till här!