På vår skola finns flera som har besvär med olika allergier. För att göra miljön så allergivänlig som möjligt är det några saker som vi alla bör tänka på.

- rökning är ej tillåten inom skolans område.
- vi använder inte parfym eller starkt doftande hud- och hårvårdsprodukter.
- inga djur får vistas i skolans lokaler
- vi undviker doftande växter och tar inte in kvistar av sälg och björk.

Har du också djur hemma? Tänk då även på att du kan föra med dig allergiframkallande ämnen med dina kläder och

- inte kelar med ditt djur i de kläderna du går till skolan i
- tar på dig rena strumpor innan du går till skolan (det samlas mycket allergen i strumpor)
- inte kommer till skolan med de kläderna som du har i stallet.

HAR DITT BARN ALLERGI?
Tänk på att informera berörd personal om vad som gäller för just ditt barn.
Om ditt barn behöver medicin för sin allergi:
- se till att medicinen finns medskickad/i skolan
- att den inte är för gammal
- att personalen vet hur/när de skall ge medicin.

Ta gärna hjälp av skolhälsovårdspersonalen att informera, men tänk på att vi inte alltid finns på skolan för att hjälpa till i en akut situation.

För att säkerställa att varje elev får rätt medicin har rektor ett formulär som skall fyllas i.

TÅL DITT BARN INTE ALL MAT?
Allergi och överkänslighet ska styrkas med intyg. Intyget lämnas till rektor eller förskolechef.
 

Helene Morin, rektor

Rengsjö skola
Postadress:
Västerby 7615
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Västerby 7615
821 58 Rengsjö

Skicka e-post

Rektor
 Åsa Wahlgren
 253 66
 073-274 64 33

Personalrum:
072-226 37 57 

Fritidshem:
070-191 22 60 

Kök:
0278-66 52 93

Tyck till här!