Placering

Rengsjöskolan är belägen intill kyrkan i Rengsjö, cirka 12 km öster om Bollnäs efter väg 50. Tack vare sin placering kallades den tidigare Kyrkskolan.

rengsjoskolaskugg
Historik
Rengsjö fick sin första skolstyrelse år 1842 då folkskolestadgan krävde att alla barn skulle gå i skola och att det i varje kommun måste finnas minst en skola. Då byggnaden uppfördes 1936 hade Rengsjö ytterligare fyra byskolor. Det fanns också dessförinnan en annan Kyrkskola på andra sidan vägen, mitt emot kyrkan, som startade sin undervisning 1851.


Nya Rengsjö skola
Läsåret 2008/2009 renoverades skolan och eleverna höll under tiden till på Växbo skola och på Granbergsskolan. Vid starten av ht 2009 var skolan återigen färdig för inflyttning och från den dagen heter skolan Nya Rengsjö skola.

Rengsjö skola
Postadress:
Västerby 7615
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Västerby 7615
821 58 Rengsjö

Skicka e-post

Rektor
 Åsa Wahlgren
 253 66
 073-274 64 33

Personalrum:
072-226 37 57 

Fritidshem:
070-191 22 60 

Kök:
0278-66 52 93

Tyck till här!