Syfte Syftet med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge de drabbade ett bra omhändertagande för att minimera fysiska och psykiska skador som kan uppstå.

Mål Skolans/förskolans krisorganisation skall vid kritisk händelse, olycka eller katastrof se till att alla drabbade och berörda får ett psykiskt, fysiskt och socialt omhändertagande, som ryms inom skolans verksamhet eller tillse att annan ger detta

Krisgrupp Rengsjö skola 

Therese Lindkvist, biträdande rektor

Kerstin Wedin, skolsköterska

Lucas Vängborg, kurator

Eva-Marie Elofsson, förskollärare

Emelie Brodin, skoladministratör

Tyck till här!