Vår vision

Vi vill att alla ska komma med glädje till skolan!

Alla vuxna ska ta ansvar för alla barn.

Barnen ska ges möjlighet till inflytande över sitt lärande.

Vi ska möta barnen där de är och hjälpa dem vidare mot målen i läroplanen.

På Rengsjö skola ska alla bli sedda och respektera varandra. Det betyder att du får vara den du är men inte göra vad du vill.

Vårt motto är "Du ska vara rädd om dig själv, vara rädd om andra och vara rädd om skolan".

Vi vill ha ett bra samarbete med föräldrarna.

För att uppnå vår idé

- diskuterar vi värdegrundsfrågor, både spontant i det dagliga arbetet och vid planerade tillfällen,

- arbetar vi förebyggande mot mobbning, bl.a. genom gruppsamtal vid behov, värderingsövningar, tjej- och killsnack och genom att ingripa direkt vid konflikter där barnen behöver vuxenstöd,

- diskuterar och reflekterar vi över kunskapsmålen tillsammans med eleverna,

- jobbar vi ibland tematiskt och väver in olika ämnen i teman. Detta för att barnen ska kunna sätta in sina kunskaper i ett sammanhang och uppleva en helhet,

- har vi klassråd, elevråd och planering med barnen på fritids och

- är föräldrar alltid välkomna till skolan efter samråd med personalen.

Rengsjö skola
Postadress:
Västerby 7615
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Västerby 7615
821 58 Rengsjö

Skicka e-post

Rektor
 Åsa Wahlgren
 253 66
 073-274 64 33

Personalrum:
072-226 37 57 

Fritidshem:
070-191 22 60 

Kök:
0278-66 52 93

Tyck till här!